Ispis

Djelatnosti

Tvrtka"Ante Mijić - Quercus" d.o.o., Sv. Mihovila 250, Bročice , Novska bavi se

  • proizvodnjom rezane građe
  • sušenjem rezane građe 
  • proizvodnje friza, pretežno u drvetu jasena i hrasta
  • proizvodnjom drvne sječke

Godišnji prorez trupaca u 2007. god je bio 40.000 m3, a planirani za 2008 godinu je 45.000 m3.

Tržište tvrtke je 20% tuzemno i 80 % inozemno. Izvoz se vrši u slijedeće zemlje: Slovenija, Austrija, Italija, Njemačka, Švedska, Finska, Francuska, Mađarska, Belgija, Danska, Makedonija i BiH.

Kroz cijeli period poslovanja tvrtka je financijski potpuno stabilna i posluje isključivo vlastitim obrtnim sredstvima.