Briketi RUF

Briket RUF od suhe piljevine hrasta i jasena

Bez vezivnih sredstava ili dodatnih materijala