Piljena građa

Svježa –> Jasen: klasa A i klasa B (Kern) debljina od 26-80mm

Hrast – samica, klasa A/B i C/D, debljina 26-100mm

Dimenzije – Prema narudžbama kupaca

Suha –>  Jasen klasa A i B (Kern)

Hrast klasa  A/B