Politika kvalitete i zaštite okoliša

Mi u Ante Mijić Quercus d.o.o. znamo da poslovni uspjeh i poslovna reputacija naše tvrtke ovise o povjerenju kupaca u naše proizvode i njihovu kvalitetu.

Povjerenje kupaca proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti izrade, korištenju modernih tehnologija za proizvodnju drvnih proizvoda, te primjeni suvremenih metoda i standarada u proizvodnji i otpremi gotovih proizvoda.

Prema kupcima naših proizvoda Ante Mijić Quercus d.o.o. djeluje tako da primjenjuje najsuvremenije, standardizirane metode i postupke u primarnoj i finalnoj preradi drveta, uvijek u želji da zadovolji potrebe i želje kupca u najkraćem mogućem roku, a na potpuno zadovoljstvo kupca.

Zahtjevi (narudžbe) kupaca prihvaćaju se ako su u skladu s tehničkim i asortimanskim mogućnostima tvrtke, kako bi osigurali da kupac uvijek dobije željeni proizvod, a u skladu s postojećim normativima za drvo ili s posebnim zahtjevima kupca, što je uobičajena praksa u ovoj vrsti djelatnosti.

Sve želje kupaca isključivo pismeno utvrđene u potpunosti se ispunjavaju. Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, preuzimač, tehnolog-tehnički upravitelj vanjske korespodentne tvrtke u postupku prodaje, komercijala i uprava.

Organizacija ne koristi dječji rad. Ne zapošljava radnike mlađe od 16 godina ili ispod minimalne dobi kako je navedeno nacionalnim ili lokalnim zakonima ili propisima. Nitko mlađi od 18 godina nije zaposlen na opasnim ili teškim poslovima, osim u svrhu obuke u skladu s odobrenim nacionalnim zakonima i propisima.
Radni odnosi su dobrovoljni i temelje se na uzajamnom pristanku, bez prijetnje kaznom.
Organizacija osigurava da nema diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

Prema zaposlenicima vodi se politika striktnog poštivanja ugovora o radu i odredbi pravilnika o radu, odredbi kolektivnog ugovora što podrazumijeva: nediskriminaciju pri zapošljavanju, nezapošljavanje djece mlađe od 16 god., dobrovoljan potpis ugovora o radu, te raskid istog, pravovremenu isplatu plaća i ostalih novčanih primanja, poštivanje radnog vremena, održavanje uvjeta rada u skladu s  zakonskim propisima i pozitivnim tehničkim dostignućima u oblasti drvoprerade, provođenje mjera zaštite na radu u skladu s Procjenom opasnosti tvrtke, zaštitu osobnih podataka u skladu s pravilnikom o zaštiti podataka, te stimulacije za dobar učinak zaposlenika.

U tvrtci je utemeljeno radničko vijeće. Organizacija pregovara sa zakonito osnovanim radničkim vijećem i propisno odabranim predstavnicima u dobroj vjeri.

Prema vlasniku provoditi politiku punog korištenja proizvodnih kapaciteta tvrtke, unapređivanje imovine, postizanje što veće dobiti, rad s što manje troškova. Odgovornost za to snosi uprava tvrtke i svi zaposlenici.

Prema poslovnim partnerima vodi se računa o ujednačenom odnosu njihovih zahtjeva i potreba s našim mogućnostima i interesima. Dogovoreno se u potpunosti poštuje kako bi se održali dobri partnerski odnosi i unaprijedila međusobna suradnja.

U odnosu prema društvenoj zajednici vodi se briga o slijedećem: