Politika kvalitete i zaštite okoliša

Mi u Ante Mijić Quercus d.o.o. znamo da poslovni uspjeh i poslovna reputacija naše tvrtke ovise o povjerenju kupaca u naše proizvode i njihovu kvalitetu.

Povjerenje kupaca proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti izrade, korištenju modernih tehnologija za proizvodnju drvnih proizvoda, te primjeni suvremenih metoda i standarada u proizvodnji i otpremi gotovih proizvoda.

Prema kupcima naših proizvoda Ante Mijić Quercus d.o.o. djeluje tako da primjenjuje najsuvremenije, standardizirane metode i postupke u primarnoj i finalnoj preradi drveta, uvijek u želji da zadovolji potrebe i želje kupca u najkraćem mogućem roku, a na potpuno zadovoljstvo kupca.

Zahtjevi (narudžbe) kupaca prihvaćaju se ako su u skladu s tehničkim i asortimanskim mogućnostima tvrtke, kako bi osigurali da kupac uvijek dobije željeni proizvod, a u skladu s postojećim normativima za drvo ili s posebnim zahtjevima kupca, što je uobičajena praksa u ovoj vrsti djelatnosti.

Sve želje kupaca isključivo pismeno utvrđene u potpunosti se ispunjavaju. Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, preuzimač, tehnolog-tehnički upravitelj vanjske korespodentne tvrtke u postupku prodaje, komercijala i uprava.

Prema zaposlenicima vodi se politika striktnog poštivanja ugovora o radu i odredbi kolektivnog ugovora, što podrazumijeva: pravovremenu isplatu plaća i ostalih novčanih primanja, poštivanje radnog vremena, održavanje uvjeta rada u skladu s  zakonskim propisima i pozitivnim tehničkim dostignućima u oblasti drvoprerade, provođenje mjera zaštite na radu u skladu s Procjenom opasnosti tvrtke, te stimulacije za dobar učinak zaposlenika.

Prema vlasniku provoditi politiku punog korištenja proizvodnih kapaciteta tvrtke, unapređivanje imovine, postizanje što veće dobiti, rad s što manje troškova. Odgovornost za to snosi uprava tvrtke i svi zaposlenici.

Prema poslovnim partnerima vodi se računa o ujednačenom odnosu njihovih zahtjeva i potreba s našim mogućnostima i interesima. Dogovoreno se u potpunosti poštuje kako bi se održali dobri partnerski odnosi i unaprijedila međusobna suradnja.

U odnosu prema društvenoj zajednici vodi se briga o slijedećem: