Ispis

Proizvodnja

  • Za vlastite potrebe Vršimo prorez trupaca pretežno jasena i hrasta dnevnog kapaciteta u dvije pilane i u dvije smjene 120 m3.
  • Izrađujemo jasen i hrast frize prosječnog godišnjeg kapaciteta 25000 m3.
  • Vršimo sušenje građe u sušarama od 4 komore, kapaciteta istovremenog sušenja 240 m3, u veljači 2013. tijeku je izgradnja dodatnih komora za sušenje 4x70m3 Mulboch, što će ukupne kapacitete u jednom ciklusu sušenja povećati na 520m3
  • Novi pogon za proizvodnju drvene biomase (sječke) sa kojim smo i regionalni centar za biomasu (sječku), na trenuto 2500m3 s planom proširenja na još 3000m3 površine pogona i skladišta.