• 1
  • 2
  • 3

Tvrtka Ante Mijić Quercus 2. 6. 2011. otvorila je na 2500m2  Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke) te time postala regionalni centar za biomasu (sječku). Sa trenutnih ...

Tvrtka Ante Mijić Quercus 2. 6. 2011. otvorila je na 2500m2  Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke) te time postala regionalni centar za biomasu (sječku). Sa trenutnih ...

Pogon za proizvodnju drvenih elemenata (friza) u drvu hrasta i jasena. Elementara «Omga» opremljna je s fotoćelijama i video senzorima, kapaciteta 8-10 m 3/8 sati. Godišnje ...

Ispis

q-logo-politika-kvalitetePolitika kvalitete i okoliša

Mi u Ante Mijić Quercus d.o.o. znamo da poslovni uspjeh i poslovna reputacija naše tvrtke ovise o povjerenju kupaca u naše proizvode i njihovu kvalitetu.

Povjerenje kupaca proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti izrade, korištenju modernih tehnologija za proizvodnju drvnih proizvoda, te primjeni suvremenih metoda i standarada u proizvodnji i otpremi gotovih proizvoda.

Prema kupcima naših proizvoda Ante Mijić Quercus d.o.o. djeluje tako da primjenjuje najsuvremenije, standardizirane metode i postupke u primarnoj i finalnoj preradi drveta, uvijek u želji da zadovolji potrebe i želje kupca u najkraćem mogućem roku, a na potpuno zadovoljstvo kupca.

Zahtjevi (narudžbe) kupaca prihvaćaju se ako su u skladu s tehničkim i asortimanskim mogućnostima tvrtke, kako bi osigurali da kupac uvijek dobije željeni proizvod, a u skladu s postojećim normativima za drvo ili s posebnim zahtjevima kupca, što je uobičajena praksa u ovoj vrsti djelatnosti.

Sve želje kupaca isključivo pismeno utvrđene u potpunosti se ispunjavaju. Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, preuzimač, tehnolog-tehnički upravitelj vanjske korespodentne tvrtke u postupku prodaje, komercijala i uprava.

Prema zaposlenicima vodi se politika striktnog poštivanja ugovora o radu i odredbi kolektivnog ugovora, što podrazumijeva: pravovremenu isplatu plaća i ostalih novčanih primanja, poštivanje radnog vremena, održavanje uvjeta rada u skladu s  zakonskim propisima i pozitivnim tehničkim dostignućima u oblasti drvoprerade, provođenje mjera zaštite na radu u skladu s Procjenom opasnosti tvrtke, te stimulacije za dobar učinak zaposlenika.

Prema vlasniku provoditi politiku punog korištenja proizvodnih kapaciteta tvrtke, unapređivanje imovine, postizanje što veće dobiti, rad s što manje troškova. Odgovornost za to snosi uprava tvrtke i svi zaposlenici.

Prema poslovnim partnerima vodi se računa o ujednačenom odnosu njihovih zahtjeva i potreba s našim mogućnostima i interesima. Dogovoreno se u potpunosti poštuje kako bi se održali dobri partnerski odnosi i unaprijedila međusobna suradnja.

U odnosu prema društvenoj zajednici vodi se briga o slijedećem:

  • poštivanje normi zaštite okoliša u najvišoj mogućoj mjeri i to redovitim kontrolama tehničke ispravnosti proizvodnih i energetskih postrojenja,
  • financijske obveze prema državi i ostalim društvenim strukturama, te obveze izvještavanja državnih organa o poslovanju, proizvodnji, štetnim emisijama proizvodnih postrojenja i ostalom, izvršavaju se redovito i pravovremeno,
  • kontinuirano financijski pomažemo društvene organizacije naše sredine: vatrogasci, sportske udruge, karitativne udruge,obrazovne i znanstvene ustanove (domaće i inozemne), crkva i sl.

Novska, 25.05.2015.  Direktor:  Ante Mijić

Prev Next

Ante Mijić primio Priznanje za životno djelo

28-06-2015 Hits:8431

Ante Mijić primio Priznanje za životno djelo

Proteklih godina ustaljena je praksa dodjele sektorskih priznanja u prigodi održavanja Drvno-tehnološke...

Iz medija: Finci zainteresirani za ulaganja

07-06-2013 Hits:9168

Iz medija: Finci zainteresirani za ulaganja

Tvrtka „Quercus“ iz Bročica cijenjena u Finskoj. Tvrtka za preradu drva „Quercus“ iz Bročica svrstava se među...

Dovršena izgradnja novog pogona sušare

10-05-2013 Hits:14369

Dovršena izgradnja novog pogona sušare

Dovršena je izgradnja novog pogona sušare, sušara je pokrenuta s punim kapacitetom sušenja 2. 5. 2013. pogleda...

Nova Binder kotlovnica na drvnu sječku

23-02-2013 Hits:13733

Nova Binder kotlovnica na drvnu sječku

U veljači 2013. u tijeku je zamjena postojeće kotlovnice novom Binder kotlovnicom snage 1,6 MW, postojeća kont...

Novi kapaciteti sušenja

23-02-2013 Hits:13806

Novi kapaciteti sušenja

Tvrtka Ante Mijić -Quercus  vrši sušenje građe u sušarama od 4 komore, kapaciteta istovremenog sušenja 24...

U listopadu i studenom 2012. godine održano je školovanje dj…

14-02-2013 Hits:13080

U listopadu i studenom 2012. godine održano je školovanje djelatnika

U listopadu i studenom mjesecu 2012. godine održano je školovanje djelatnika za tri zanimanja, vozača viličara...

Otvoren Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke)

23-07-2012 Hits:26667

Otvoren Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke)

Tvrtka Ante Mijić Quercus 2. 6. 2011. otvorila je na 2500m2  Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke) ...

Promjene početkom nove 2008. godine

22-04-2012 Hits:7309

Promjene početkom nove 2008. godine

Seminar i pripreme za ishođenje certifikata ISO 9001 i 14001. Na fotografjii su polaznici tečaja.

CroCert-IQNet-9001-50hCroCert-IQNet-14001-50h fsc