Ispis

Pogon za proizvodnju drvenih elemenata (friza)

QUERCUS-pilana-header-8-elementaraPogon za proizvodnju drvenih elemenata (friza) u drvu hrasta i jasena. Elementara «Omga» opremljna je s fotoćelijama i video senzorima, kapaciteta 8-10 m 3/8 sati. Godišnje se proizvede oko 4.500 m3 jasenovih i hrastovih friza.