• 1
  • 2
  • 3

Tvrtka Ante Mijić Quercus 2. 6. 2011. otvorila je na 2500m2  Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke) te time postala regionalni centar za biomasu (sječku). Sa trenutnih ...

Tvrtka Ante Mijić Quercus 2. 6. 2011. otvorila je na 2500m2  Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke) te time postala regionalni centar za biomasu (sječku). Sa trenutnih ...

Pogon za proizvodnju drvenih elemenata (friza) u drvu hrasta i jasena. Elementara «Omga» opremljna je s fotoćelijama i video senzorima, kapaciteta 8-10 m 3/8 sati. Godišnje ...

Članci

Ispis

q-logo-politika-kvalitetePolitika kvalitete i okoliša

Mi u Ante Mijić Quercus d.o.o. znamo da poslovni uspjeh i poslovna reputacija naše tvrtke ovise o povjerenju kupaca u naše proizvode i njihovu kvalitetu.

Povjerenje kupaca proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti izrade, korištenju modernih tehnologija za proizvodnju drvnih proizvoda, te primjeni suvremenih metoda i standarada u proizvodnji i otpremi gotovih proizvoda.

Prema kupcima naših proizvoda Ante Mijić Quercus d.o.o. djeluje tako da primjenjuje najsuvremenije, standardizirane metode i postupke u primarnoj i finalnoj preradi drveta, uvijek u želji da zadovolji potrebe i želje kupca u najkraćem mogućem roku, a na potpuno zadovoljstvo kupca.

Zahtjevi (narudžbe) kupaca prihvaćaju se ako su u skladu s tehničkim i asortimanskim mogućnostima tvrtke, kako bi osigurali da kupac uvijek dobije željeni proizvod, a u skladu s postojećim normativima za drvo ili s posebnim zahtjevima kupca, što je uobičajena praksa u ovoj vrsti djelatnosti.

Sve želje kupaca isključivo pismeno utvrđene u potpunosti se ispunjavaju. Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, preuzimač, tehnolog-tehnički upravitelj vanjske korespodentne tvrtke u postupku prodaje, komercijala i uprava.

Prema zaposlenicima vodi se politika striktnog poštivanja ugovora o radu i odredbi kolektivnog ugovora, što podrazumijeva: pravovremenu isplatu plaća i ostalih novčanih primanja, poštivanje radnog vremena, održavanje uvjeta rada u skladu s  zakonskim propisima i pozitivnim tehničkim dostignućima u oblasti drvoprerade, provođenje mjera zaštite na radu u skladu s Procjenom opasnosti tvrtke, te stimulacije za dobar učinak zaposlenika.

Prema vlasniku provoditi politiku punog korištenja proizvodnih kapaciteta tvrtke, unapređivanje imovine, postizanje što veće dobiti, rad s što manje troškova. Odgovornost za to snosi uprava tvrtke i svi zaposlenici.

Prema poslovnim partnerima vodi se računa o ujednačenom odnosu njihovih zahtjeva i potreba s našim mogućnostima i interesima. Dogovoreno se u potpunosti poštuje kako bi se održali dobri partnerski odnosi i unaprijedila međusobna suradnja.

U odnosu prema društvenoj zajednici vodi se briga o slijedećem:

  • poštivanje normi zaštite okoliša u najvišoj mogućoj mjeri i to redovitim kontrolama tehničke ispravnosti proizvodnih i energetskih postrojenja,
  • financijske obveze prema državi i ostalim društvenim strukturama, te obveze izvještavanja državnih organa o poslovanju, proizvodnji, štetnim emisijama proizvodnih postrojenja i ostalom, izvršavaju se redovito i pravovremeno,
  • kontinuirano financijski pomažemo društvene organizacije naše sredine: vatrogasci, sportske udruge, karitativne udruge,obrazovne i znanstvene ustanove (domaće i inozemne), crkva i sl.

Novska, 25.05.2015.  Direktor:  Ante Mijić

CroCert-IQNet-9001-50hCroCert-IQNet-14001-50h fsc